Dr Andrzej Kępa

+48 508 977 144

[email protected]

Dział rejestracji w Świdnicy pod nr tel: 74 857 57 93

Akademia kształu:

+48 668 892 986

Zapraszam również na strony:

www.medbeauty.org www.akademiaksztaltu.pl

Znajdziecie tam Państwo dokładny opis proponowanych zabiegów.


Administratorem danych osobowych jest dr Medbeauty z siedzibą w Świdnicy 58-100, ul. Sikorskiego 31, posiadające numer identyfikacji podatkowej NIP 884-105-11-64. Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie  danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Inspektor ochrony danych osobowych – dr Andrzej Kępa ([email protected]).